Ünye Tapu Kadastro Müdürlüğü

Ünye Tapu & Kadastro Müdürlüğü

Ünye Tapu Müdürlüğü, Kaymakamlık Binası’nın giriş katında sol tarafta bulunuyor. Tapu kadastro genel müdürlüğü ve kaymakamlığımıza bağlı kurum’daki işlemleriniz için ön başvuru bölümünden yardım alarak işlemlerinize başlıyorsunuz.

Yapılabilen İşlemler Paragrafı : Müdürlük’ten; Mülkiyet(intikal, satış, hibe, taksim, kamulaştırma vs.), Şerh(haciz, geri alma,kat karşılığı sözleşmesi vs.), Beyan,(belirtme, bildirme), irtifak hakları, rehin ve ipotek işlemleri, vekalet ve yetki kısıtlama, taşınmaz (teferuat, kat irtifakı ve mülkiyeti, muhdesat, ihdas, afet kadastrosu), Rapor ve Belge temini(tapu senedi, tapu kaydı[hisse], ipotek belgesi, resmi senet vs.), resmi senette şart değişikliği, ortak işlemlerde yetkilendirme, köyün mahalleye dönüşmesi ve zabit kayıtları için yevmiye alma konularındaki işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Gerekli Belgeler : Yapacağınız işleme göre; “nüfus cüzdanı yoksa pasaport(vekil ise vekaletname), kurumu temsilen geliyor ise yetki belgesi, fotoğraf, vukuatlı nüfus kayıt örneği, tapu senedi, tapu kayıt örneği, veraset belgesi, kroki, gereken durumlarda müzekkere, belediyeden alınmış emlak vergisi değerini gösteren belge, mirasçılık belgesi, deprem sigortası, fotoğraflı ilmühaber, bina yapı kullanma izin belgesi, kira sözleşmesi, noter sözleşmesi, onaylı mimari proje, tescil bildirimi, mahkeme kararı, mahkeme bildirimi” gibi belgeleri edinmeniz gerekiyor. Bu belgelerin hepsi değil yapacağınız işlemin gereklerine göre lazım olan belgeleri tamamlamanız gerekiyor. Genel İşlemlerin Belli Belgeleri için Tıklayın.

Arşiv Dairesi’nden İstenen Belgeler : Arşivden bir belge talep ettiğinizde yanınızda “Konu hakkında dilekçe, kayıt maliki ile dilekçe sahibi arasındaki ilişkiyi gösteren resmi alaka belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, taahhütname[orada doldurulacak]) gibi belgeleri bulundurmanız gerekiyor.

Kurum’un en güzel özelliklerinden biri olan ‘Tapu Takas’ hizmetini hatırlatmadan geçmeyelim. Alım/Satış işlemlerinde satın alım yapacak kişi ücreti takasbank’a yatırmakta ve devir gerçekleştiği an söz konusu para güvenli bir biçimde para alıcının banka hesabına gönderiliyor.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün iletişim bilgileri aşağıda yer aldığı gibi :

Mesai Saatleri : 08.00 – 12.30 & 13.30 – 17.00

Telefon Numarası : 0 (452) 280 10 62

Faks Numarası : 0 (452) 323 79 12

Adres : Kaledere Mahallesi, Hükümet Caddesi, Numara : 2, Cumhuriyet Meydanı/Hükümet Konağı, Giriş Kat – P.K. 52300 Ünye/Ordu

Mail Adresi : unye-tsm@tkgm.gov.trBu içeriği başkalarıyla paylaşın:

Yazar Hakkında

Selman

90'lı yılların başında Ünye'de doğan yazarımız doğup büyüdüğü memleketi hakkında yazılar yazıyor, fotoğraflar çekiyor.

Konu Hakkında Bir Yorum Yazın